Purgatory

Descargar

Leer en linea

Nombre:             Purgatory.

Autor:                  Homing.

Parodia:              Original.

Contenido:        School girl, incesto, penetración.

Paginas:             17.    

 

Onii-chan Respond

Descargar

Leer en linea

Nombre:               Onii-chan Respond.
Autor:                    Ogu.
Parodia:                Original.
Contenido:          Loli, incesto, anal, rayos x.
Paginas:                24.

A Game of Pretend

Descargar

Leer en linea

Nombre:                A Game of Pretend.

Auto:                       Low.

Parodia:                 Original.

Contenido:            Loli, shota, incesto, rayos x.

Paginas:                 16.

A 9 Year Old’s Daily Life

Descargar

Leer en linea

Nombre:                 A 9 Year Old’s Daily Life.
Autor:                       Yonbangai.
Parodia:                   Original.
Contenido:              Loli, penetración, rayos x.
Paginas:                   24. 

My brother is cute too

Descargar

Leer en linea

Nombre:              My brother is cute too.

Autor:                   Noise.

Parodia:              Original.

Contenido:        Scholl girl, shota, incesto, sin censura.

Paginas:             17.

Bubble Princess#7

 

 

 

 

 

 

Descargar

Leer en linea

Nombre:                   Bubble Princess #7
Autor:                        Kiya shii.
Parodia:                   Original.
Contenido:              Loli, prostitución, sin censura.
Paginas:                    17.

 

 

 

SheStar! Imouto ga Kawaikatta node Karada o Notto tte Jii shitemita Kekka

Descargar

Leer en linea

Nombre:                   SheStar! Imouto.

Autor:                         Nukaji / Wizakun.

Circulo:                      Kuromahou Kenkyuujo.

Parodia:                     Charlotte.

Personajes:              Ayumi Otosaka, Yuu Otosaka.

Contenido:                Loli, incesto, penetración.

Paginas:                      22.

 

Bubble Princess#6

Descargar

Leer en linea

Nombre:                   Bubble Princess #6 Girl’s day-sequel.
Autor:                        Kiya shii.
Parodia:                   Original.
Contenido:              Loli, prostitución, penetración, sin censura.
Paginas:                    17.

Bubble Princess#5

Descargar

Leer en linea

Nombre:                   Bubble Princess #5 Everyone’s that day.
Autor:                        Kiya shii.
Parodia:                   Original.
Contenido:              Loli, prostitución, penetración, sin censura.
Paginas:                  12.

Bubble Princess#4

Descargar

Leer en linea

Nombre:                   Bubble Princess #4 Date with mayuka.
Autor:                        Kiya shii.
Parodia:                   Original.
Contenido:              Loli, prostitución, penetración, sin censura.
Paginas:                  17.